σελίδος

σελίς
cross-beam
fem gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • τετρασέλιδος — η, ο, Ν αυτός που αποτελείται από τέσσερεις σελίδες («τετρασέλιδη εφημερίδα»). [ΕΤΥΜΟΛ. < τετρ(α) * + σέλιδος (< σελίδα), πρβλ. πεντα σέλιδος] …   Dictionary of Greek

  • τρισέλιδος — η, ο, Ν αυτός που αποτελείται από τρεις σελίδες (α. «τρισέλιδη αναφορά» β. «τρισέλιδο δελτίο»). [ΕΤΥΜΟΛ. < τρι * + σέλιδος (<σελίδα), πρβλ. δι σέλιδος. Η λ. μαρτυρείται από το 1861 στο περιοδικό Πανδώρα] …   Dictionary of Greek

  • υποσέλιδος — η, ο, Ν 1. αυτός που βρίσκεται στο κατώτατο μέρος μιας σελίδας («υποσέλιδα σχόλια») 2. το ουδ. ως ουσ. το υποσέλιδο αγγελία ή άλλη, άσχετη προς το κείμενο, δημοσίευση στο κάτω μέρος σελίδας βιβλίου, περιοδικού, εφημερίδας ή άλλου εντύπου. [ΕΤΥΜΟΛ …   Dictionary of Greek

  • πεντασέλιδος — η, ο (για έντυπο) αυτός που αποτελείται από πέντε σελίδες. [ΕΤΥΜΟΛ. < πεντα * + σελίδα (πρβλ. εξα σέλιδος. Η λ. μαρτυρείται από το 1861 στον Θ. Λιβαδά] …   Dictionary of Greek

  • πολυσέλιδος — η, ο, Ν (για έντυπο και για γραπτό κείμενο) 1. αυτός που έχει ή καταλαμβάνει πολλές σελίδες (α. «πολυσέλιδη εφημερίδα» β. «πολυσέλιδο άρθρο») 2. συνεκδ. ογκώδης. [ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ * + σέλιδος (< σελίδα). Η λ. μαρτυρείται από το 1803 στον Κ.… …   Dictionary of Greek

  • σελίδα — η / σελίς, ίδος, ΝΜΑ καθεμιά από τις δύο όψεις γραμμένου ή τυπωμένου χαρτιού νεοελλ. 1. ναυτ. το πρόσθετο ζώμα τών λέμβων που βρίσκεται πάνω από την κουπαστή, αλλ. πέλλα 2. στον πληθ. οι σελίδες μτφ. α) ιστορική πράξη, κατόρθωμα («ο στρατός μας… …   Dictionary of Greek

  • τεσσαρακοντασέλιδος — η, ο, Ν (για έντυπο) αυτός που έχει ή αποτελείται από σαράντα σελίδες. [ΕΤΥΜΟΛ. < τεσσαράκοντα + σέλιδος (< σελίδα). Η λ. μαρτυρείται από το 1893 στην εφημερίδα Ακρόπολις] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.